Hòn non bộ

Hòn Non bộ là những ngọn núi thu nhỏ nhân tạo kết hợp với cây cảnh, thác nước và từ những yếu tố rất(…)