Tiểu cảnh cầu thang, giếng trời

Chúng ta có thể tận dụng khoảng trống duới chân cầu thang để tạo một tiểu cảnh nhỏ nhầm tôn thêm vẻ đẹp cho(…)