Sáng tạo nhà Pháp trong vườn Nhật

Theo ý của chủ nhân, kiến trúc sư đã thiết kế ngôi nhà mang phong cách Pháp, nhưng lược bỏ những chi tiết cầu(…)